Tickets / Seizoenkaarten Webshop

Op zaterdag 6 juni werd het startschot gegeven voor de activiteiten van de werkgroepen die belast zijn met de verdere uitwerking van een BeNeLeague. In totaal zullen 32 mensen uit de leagues en de clubs, verdeeld over 8 werkgroepen, de komende maanden aan de slag gaan.

Op sportief vlak zal onder andere de competitieformule gefinaliseerd worden met een daarbij horende kalender. Reglementair dient naast een sportief en een disciplinair reglement, een kader geschetst te worden in verband met de toetredingsvoorwaarden. Ook op het vlak van arbitrage moet de werking binnen de twee landen zo goed mogelijk op elkaar afgestemd worden.

Een BeNeLeague betekent ook dat er op mediavlak en commercieel vlak een nieuw product gecreƫerd dient te worden. Deze twee werkgroepen zullen dan ook samen met de sportieve werkgroep vooral geactiveerd worden aan het begin van het proces, zodat naar media en partners zo snel mogelijk een duidelijk beeld geschetst kan worden en de volgende stappen gezet kunnen worden. De werkgroepen belast met financiering van de league evenals het organisatiemodel zullen grotendeels met input van de andere werkgroepen de activiteiten vervolledigen.

Er werd eveneens een supervisiegroep samengesteld. Deze groep zal gedurende de hele periode dat de werkgroepen actief zijn tweewekelijks vergaderen om de werking te coƶrdineren, de voortgang binnen de groepen op te volgen en de besluitvorming in beide landen voor te bereiden, dit alles onder het toeziend oog van Hypercube, sinds het begin van het proces betrokken bij het project.

Oktober 2020 geldt als streefdatum voor het finale besluit om vanaf seizoen 2021-2022 te starten met de BeNeLeague.


Bovenstaande update komt vanuit de DBL.

Keep me Posted!

Op de hoogte blijven van ons laatste nieuws? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Keep Me Posted